logo 320X132-edited_edited.png

פרופיל של סוכנות – מרכז עוצמה,

קרית ארבע, פרויקט בני מנשה

"דורות שמרה הקהילה הזו על הגחלת היהודית. בהודו הם שמרו שבת ויום כיפור, והיו מלאים כיסופים וגעגוע לארץ ישראל.

 

קהילת בני מנשה הם אנשים ברוכי כשרונות עם "ידי זהב" ויכולות שירה ואומנות.  יש להם מוסר עבודה גבוה מאוד, הם חסכנים וחרוצים, עדינים ואצילים, ביישנים ושקטים. בגלל הקושי של ההגעה לארץ והיותם עולים חדשים וגרים, רב בני הקהילה עובדים  בעבודות שלא מכבדות אותם ולא נותנות ביטוי לכשרונות שלהם.  רובם לוקחים עבודות נוספות מפני שהשכר נמוך ולא מאפשר להם לחיות בכבוד.

 

אנחנו במרכז עוצמה עובדים עם הקהילה הזאת במטר להוציא אותם ממעגל העוני ע"י איתור הזדמנויות חינוכיות, הכשרה מקצועית ונתינת ייעוץ פיננסי.

 

אני שמחה לשתף פעולה עם תן גב כדי לשפר את התוכניות שאנו מציעים לאוכלוסייה זו."

 

כך הציגה בפנינו רות ישראלי, מנהלת מרכז עוצמה, את קהילת בני מנשה בקרית ארבע באוקטובר 2018. מרכז עוצמה היא תוכנית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שפועלת ברשויות רווחה מקומיות ספציפיות ברחבי ישראל. מטרתה היא לעזור לאנשים החיים מתחת לקו העוני לשנות את חייהם באמצעות הגברת השתתפותם בשוק העבודה, ניצול טוב יותר של זכויותיהם ושיפור מערכת היחסים בין עובדים סוציאליים למטופלים.

 

מאז שהתחלנו לעבוד עם מרכז עוצמה בקרית ארבע בשלהי 2018, התורמים של תן גב סיפקו ל-23 משפחות בקרית ארבע:

 

  • שכר לימוד להכשרה מקצועית – 5

  • שכר לימוד ללימודים אקדמיים – 5

  • מחשבים – 5

  • סיוע בשכר דירה (בתקופות הקורונה) – 2

  • תכניות חינוך לאחר שעות הלימודים – 1

  • ייעוץ פסיכולוגי – 1

  • מקרר – 1

  • מיטת קומתיים – 1

 

 

אנו מצפים בכיליון עיניים להמשך שיתוף הפעולה עם מרכז עוצמה קרית ארבע לטובת הקהילה הייחודית הזו שמאפייניה המיוחדים יכולים בוודאי לתרום לחברה הישראלית בכללותה.