בחנוכה הזה הביאו אור למשפחות בישראל

מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך

give a little. get a lot

  • Facebook
  • Twitter